kobieta na dobrej drodze

Temat: Odbiór mieszkania
My będziemy odbieać swoje pierwsze mieszkanie 10 grudnia narazie "zbroimy się" w wiedzę na różnych portalach w internecie - mamy jednak nadzieję, że Immobilis to solidny deweloper i nic nas nie zaskoczy. Niemniej jednak warto przygotować się do odbioru.


Porady na temat odbioru mieszkania ze strony:
http://www.me-mieszkania.pl/pl/porady/budowlane/art1.html

"Przy odbiorze mieszkania powinniśmy zwrócić uwagę na jakość wykonania wszystkich elementów, które mają znaczenie użytkowe.

Podstawą do zareklamowania jakości i standardu wykonania mieszkania są:
1. umowa z deweloperem
2. normy wykonania robót
3. warunki systemowe i instrukcje producentów
4. certyfikaty materiałów (aprobaty, deklaracje)
Osobom bez doświadczenia inżynierskiego najłatwiej bedzie oprzeć sie na umowie z deweloperem, określającej standard wykonania i wyposażenia naszego lokum. Przydatne będą też normy budowlane. Każdą znalezioną usterkę trzeba przy tym odpowiednio uargumentować.

Jakie elementy mieszkania należy sprawdzić w pierwszej kolejności?

1. Szlichty, czyli posadzki cementowe
Szlichty powinny mieć równą powierzchnię (dopuszczalne odchylenie +/- 4 mm na łacie 2-metrowej) i zachowywać poziom na całej powierzchni mieszkania. Pęknięcia są dopuszczalne, ale tylko w przypadku, gdy nie doszło do tzw. klawiszowania płyty posadzkowej.

2. Tynki wewnętrzne
Oceniamy je wzrokowo, przez porównanie. Odchylenie od pionu wg dopuszczalnych norm nie powinno przekraczać +/- 1 cm na wysokości mieszkania, powierzchnia tynków powinna być równa – dopuszczalne odchylenie+/- 3 mm na długości 2 m, a kąty pomiędzy ścianami proste - odchylenie do 3 mm na długości 1 m.

3. Wymiary pomieszczeń
Sprawdzenie wymiarów pozwala ocenić równoległość ścian w pomieszczeniach. Normy dopuszczają różnice wymiarowe na długości całej ściany +/- 1 cm, co daje maksymalną różnicę wymiarów jednego pomieszczenia do dwóch centymetrów. Oczywiście z umowy może wynikać wyższy standard wykonania.

4. Malowanie ścian i sufitów
Malowanie sprawdzamy wzrokowo. Kolor malowanych powierzchni powinien być jednorodny, bez plam i przebarwień. Pamiętajmy jednak, że ostateczny efekt zależeć będzie od tego, czy kupując mieszkanie płaciliśmy za malowanie jednokrotne, czy „na gotowo”.

5. Okna i drzwi balkonowe oraz parapety zewnętrzne
Podstawowe parametry, jakie jesteśmy w stanie sami sprawdzić to:
a) zarysowania szyb oraz zarysowania i pęknięcia ram oraz futryn
b) klasa szyb - w mieszkaniach na parterze powinno się stosować szyby klasy P3 lub P4, w innych klasy P2
c) obróbka obwodu okien, silikonowanie
d) obsadzenie okien - otwarte skrzydło powinno stać w miejscu i nie zamykać się samoczynnie
f) obecność nawietrzaków lub wykonanie szczelin nawiewnych w uszczelkach okiennych
Przy odbiorze należy każde okno otworzyć i zamknąć. Zamki powinny pracować jednakowo, a zawiasy nie mogą skrzypieć.

6. Parapety wewnętrzne
Sprawdzamy sposób zamontowania parapetów: zachowanie poziomu, głębokość osadzenia i rozszerzenie. Zwracamy uwagę na zarysowania.

7. Montaż grzejników
Sprawdzamy przede wszystkim producenta grzejników i zaworów grzejnikowych. Ważne jest też wykonanie podejść wody do grzejników i oczywiście zamocowanie grzejników na ścianach - grzejniki nie powinny dać się poruszyć.

8. Instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne
W zależności od stopnia wykończenia mieszkania sprawdzamy wykonanie wszystkich podejść wody i kanalizacji a także obróbkę otworów w ścianach, spadki przewodów kanalizacyjnych, zamocowanie w obejmach. Rury powinny być czyste.

9. Drzwi wejściowe do mieszkania
Każde drzwi muszą być kompletnie wyposażone. Znając typ drzwi i ich producenta jesteśmy w stanie sprawdzić, czy zainstalowano wszystkie ich elementy. Regulacja drzwi należy do wykonawcy.

10. Balustrady balkonowe, balustrady schodów, posadzki na balkonach
Balustrady balkonów i tarasów są wykonywane z różnych materiałów. Mogą być drewniane, stalowe nierdzewne, ze stali ocynkowanej, z wypełnieniami ze szkła, wypełnione prętami stalowymi lub blachami. Każdy z tych materiałów powinien spełniać przypisane mu normy. Ogólnie mówiąc balustrady stalowe nie mogą mieć nawet śladu rdzy. Balustrady drewniane zaś muszą być polakierowane i nie mają prawa być wypaczone. Wypełnienia szklane muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego.

11. Zielone dachy, tarasy, ogródki przydomowe
Sprawdzamy wykonanie odwodnień, wykonanie spadków, zamocowanie obróbek blaszanych. W przypadku ogródków należy obejrzeć ogrodzenia i sprawdzić, czy nie ma na nich rdzy. Sprawdzamy też z jakiego materiału zostały wykonane elementy tarasów i balkonów.

Przy odbiorze mieszkania obowiązkowo spisujemy protokół. Podstawowym załącznikiem do niego jest wykaz usterek. Po usunięciu usterek deweloper zawiadamia nas o gotowości dokonania odbioru końcowego, podczas którego kwitujemy zlikwidowanie wad punkt po punkcie. Z naprawy niektórych usterek, tych najmniej istotnych, możemy zrezygnować - oczywiście za odpowiednią gratyfikacją. Takie rozwiązanie może być korzystne dla obu stron. Po podpisaniu protokołu jeszcze tego samego dnia powinniśmy otrzymać komplet kluczy. Teraz już możemy na dobre rozkoszować się swoją własnością.

mgr inż. Zbigniew Amanowicz
Tebodin – SAP Projekt"
Źródło: kazimierzawielkiego.fora.pl/a/a,10.html